Καταγραφή Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων Σ.Ε.Φ.Ε. για το σχολικό έτος 2017-18 Γυμνασίων-ΓΕΛ-ΕΠΑΛ αρμοδιότητας Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου

Στο πλαίσιο αποτύπωσης της λειτουργίας και της δράσης των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) για το σχολικό έτος 2017-2018, πρέπει να συμπληρωθεί από τους  Υπεύθυνους Σ.Ε.Φ.Ε.  (Υ.Σ.Ε.Φ.Ε.) όλων των σχολείων η  Έκθεση Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων του Σ.Ε.Φ.Ε.

Βρείτε εδώ το έγγραφο του Ε.Κ.Φ.Ε. Κέντρου με τις σχετικές λεπτομέρειες, και εδω το υπόδειγμα του εγγράφου που πρέπει να συμπληρωθεί από τους Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. των σχολείων.

Advertisements