Γυμνάσιο

Φυσική


Χημεία


Βιολογία


Γεωγραφία

Εργαστηριακές ασκήσεις (από την ιστοσελίδα του Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας):

Διδάσκοντας έννοιες και πειραματικές διαδικασίες της Γεωλογίας στο Γυμνάσιο:Τράπεζα Φύλλων Εργασίας και Εργαστηριακοί Οδηγοί στην ιστοσελίδα της ΠΑΝΕΚΦΕΧρήσιμοι σύνδεσμοι:

Χημεία:
http://pslc.ws/macrog/index.htm

Βιολογία:
http://pi-schools.gr/software/gymnasio/viologia/
http://www.argosymedical.com/

Γεωγραφία:
http://pi-schools.gr/software/gymnasio/geografia_a_b/

Advertisements